Chụp ảnh

Chụp ảnh món ăn hấp dẫn cho nhà hàng Noodlestory

 

THÔNG TIN DỰ ÁN

 

Tên khách hàng: Nhà hàng Noodlestory

Ngày thực hiện: 17/10/2017

Danh mục: Chụp ảnh món ăn

Sản phẩm: Chụp ảnh món ăn nhà hàng Noodlestory

Các công đoạn xử lý hậu kỳ, bao gồm:

 • Cắt ảnh
 • Xử lý màu sắc ảnh
 • Chỉnh sửa phông nền ảnh

Thời gian hoàn thiện sản phẩm: 2 – 3 ngày

Quý khách vui lòng xem thêm album chụp ảnh món ăn tại đây

 

 

 

 

 

 

Chức năng bình luận bị tắt ở Chụp ảnh món ăn hấp dẫn cho nhà hàng Noodlestory

Chụp ảnh sự kiện cưới hỏi

THÔNG TIN DỰ ÁN

 

Tên khách hàng:  Ms. Dương

Ngày chụp: 11/10/2017

Danh mục: Chụp ảnh sự kiện cưới

Xử lý hậu kỳ: Phức tạp

Các đoạn văn xử lý hậu kỳ, bao gồm:

 • Cắt ảnh
 • Xử lý ảnh màu
 • Chỉnh sửa màu sắc

Thời gian hoàn thành sản phẩm: 2 – 3 ngày

Quý khách vui lòng xem thêm album chụp ảnh sự kiện cưới tại đây

 

 

 

 

 

 

Chức năng bình luận bị tắt ở Chụp ảnh sự kiện cưới hỏi

Chụp ảnh sản phẩm xe đạp điện với người mẫu

THÔNG TIN DỰ ÁN

 

Tên khách hàng:  Mr. Đạt

Ngày chụp: 18/10/2017

Danh mục: Chụp ảnh sản phẩm

Sản phẩm: Chụp ảnh xe đạp điện với người mẫu

Xử lý hậu kỳ: Phức tạp

Các đoạn văn xử lý hậu kỳ, bao gồm:

 • Cắt ảnh
 • Xử lý ảnh màu
 • Chỉnh sửa màu sắc

Thời gian hoàn thành sản phẩm: 2 – 3 ngày

Quý khách vui lòng xem thêm album chụp ảnh xe đạp điện tại đây

 

 

 

 

 

 

Chức năng bình luận bị tắt ở Chụp ảnh sản phẩm xe đạp điện với người mẫu

Chụp ảnh Profile Vietjet ấn tượng

THÔNG TIN DỰ ÁN

 

Tên khách hàng:  Hoàng Đức

Ngày chụp: 28/10/2017

Danh mục: Chụp ảnh Profile

Sản phẩm: Chụp ảnh Profile Vietjet

Xử lý hậu kỳ: Phức tạp

Các đoạn văn xử lý hậu kỳ, bao gồm:

 • Cắt ảnh
 • Xử lý ảnh màu
 • Chỉnh sửa màu sắc

Thời gian hoàn thành sản phẩm: 2 – 3 ngày

Quý khách vui lòng xem thêm album chụp ảnh Profile Vietjet tại đây

 

 

 

 

 

Chức năng bình luận bị tắt ở Chụp ảnh Profile Vietjet ấn tượng

Chụp ảnh cho bé trai 3 tháng tuổi

 

THÔNG TIN DỰ ÁN

 

Tên khách hàng: Mr. Chí Hiếu

Địa chỉ:  Khu đô thị Sài Đồng – Long Biên – Hà Nội

Ngày chụp: 17/10/2017

Danh mục: Chụp ảnh cho bé

Sản phẩm: Chụp ảnh cho bé trai 3 tháng tuổi

Xử lý hậu kỳ: Phức tạp

Các đoạn văn xử lý hậu kỳ, bao gồm:

 • Cắt ảnh
 • Xử lý ảnh màu
 • Chỉnh sửa màu sắc

Thời gian hoàn thành sản phẩm: 2 – 3 ngày

Quý khách vui lòng xem thêm album chụp ảnh cho bé tại nhà tại đây

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chức năng bình luận bị tắt ở Chụp ảnh cho bé trai 3 tháng tuổi

Chụp ảnh sản phẩm kính thời trang

 

THÔNG TIN DỰ ÁN:

 

Tên khách hàng: Mr Hưng

Ngày thực hiện: 23/6/2017

Đồ phối cảnh: Hộp kính mắt

Danh mục: Chụp ảnh sản phẩm

Sản phẩm: Kính mắt thời trang

Chi phí: 500.000 – 1.000.000 VNĐ

Xử lý hậu kỳ: Phức tạp

Các công đoạn xử lý hậu kỳ, bao gồm:

 • Cắt ảnh
 • Xử lý màu sắc ảnh
 • Chỉnh sửa phông nền

Thời gian hoàn thiện sản phẩm: 2 – 3 ngày

 

 

 

Chức năng bình luận bị tắt ở Chụp ảnh sản phẩm kính thời trang