You can enable/disable right clicking from Theme Options and customize this message too.
logo

Chụp ảnh Profile Vietjet ấn tượng

THÔNG TIN DỰ ÁN

 

Tên khách hàng:  Hoàng Đức

Ngày chụp: 28/10/2017

Danh mục: Chụp ảnh Profile

Sản phẩm: Chụp ảnh Profile Vietjet

Xử lý hậu kỳ: Phức tạp

Các đoạn văn xử lý hậu kỳ, bao gồm:

  • Cắt ảnh
  • Xử lý ảnh màu
  • Chỉnh sửa màu sắc

Thời gian hoàn thành sản phẩm: 2 – 3 ngày

Quý khách vui lòng xem thêm album chụp ảnh Profile Vietjet tại đây

 

 

 

 

 

Comments are closed.