Lưu ý: Danh sách các phim trường vẫn đang Update, quý khách vui lòng liên hệ với Tư vấn viên để lựa chọn được địa điểm ưng ý và cập nhật mới nhất.

 

Không gian phim trường 01- PTSL001

Không gian phim trường 02- PTSTR002

Không gian phim trường 03- PTCL003

 

 

Không gian phim trường 04- PTTRC005

Không gian phim trường 05- PTMT005

 

Không gian phim trường 06- PTTNH006