60 giây để chỉnh sáng màu cho ảnh bằng Photoshop

Mặc dù thiết kế và nhiếp ảnh là hai yếu tố thiết yếu cho một website, tuy nhiên tôi vẫn nhận thấy nhiều bloggers và doanh nghiệp chưa thực sự thành thục trong việc sử dụng Photoshop. Hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn cách làm sáng ảnh đơn giản bằng photoshop và một số típ […]

Điểm khác nhau giữa phần mềm Photoshop và Lightroom

Câu hỏi tiếp theo cũng thường được đặt ra là “Điểm khác nhau giữa phần mềm Photoshop và Lightroom là gì?”. Mặc dù cả hai phần mềm này đều được sử dụng rộng rãi trong cộng động nhiếp ảnh gia nhưng mỗi cái lại có những tính năng độc đáo riêng biệt và khác nhau […]